uitslagen 2014

  Wedstrijd No.1         Wedstrijd No.2    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 J.Smit 3000 1   1 J.Draatjer 1066 1
2 G.Dijk 2900 2   2 J.Teelken 919 2
3 E.Jans 2320 3   3 G.Drenth 710 3
4 K.Slagter 1930 4   4 A.Bos 339 4
5 J V Hoorn 1810 5   5 K.Slagter 220 5
6 G.Drenth 1310 6   6 J.Smit 130 6
7 J.Draatjer 1230 7   7 D.Blokzijl 50 7
8 J.Teelken 1020 8   7 G.Dijk 50 7
9 D.Blokzijl 940 8   9 E.Jans 0 10
10 G Jager 860 8          
  Wedstrijd No.3         Wedstrijd No.4    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 G.Dijk 2481 1   1 G.Dijk 4507 1
2 G.Drenth 1733 2   2 J.Draatjer 2695 2
3 K.Slagter 1612 3   3 J.Smit 2239 3
4 J.Draatjer 1400 4   4 A Bos 1512 4
5 J.Smit 1200 5   5 G.Jager 1374 5
6 J.Steenhuis 1110 6   6 E.Jans 1085 6
7 D.Blokzijl 723 7   7 K.Slagter 418 7
8 E.Jans 650 8   8 J.Teelken 380 8
9 A.Bos 163 8   9 G.Drenth 254 8
          10 D.Blokzijl 83 8
                 
  Wedstrijd No.5         Wedstrijd No.6    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 G.Drenth 2566 1   1 D.Blokzijl 2119 1
2 J.Smit 2557 2   2 G.Dijk 1478 2
3 E.Jans 850 3   3 J.Steenhuis 1446 3
4 J.Steenhuis 695 4   4 J.Smit 1396 4
5 G.Dijk 632 5   5 J.v.Hoorn 1169 5
6 A.Bos 396 6   6 J.Draatjer 1041 6
7 G.Jager 311 7   7 G.Drenth 673 7
8 K.Slagter 301 8   8 E.Jans 651 8
9 J.Teelken 242 8   9 G.Jager 566 8
10 J.Draatjer 172 8   10 K.Slagter 427 8
11 D.Blokzijl 122 8   11 A.Bos 327 8
                 
  Wedstrijd No.7         Wedstrijd No.8    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 J.Steenhuis 2399 1   1 G.Drenth 1657 1
2 G.Jager 1547 2   2 J  Smit 1600 2
3 J.Draatjer 1462 3   3 J.Steenhuis 1553 3
4 K.Slagter 896 4   4 J.Draatjer 1321 4
5 A.Bos 792 5   5 G.Dijk 1227 5
6 G.Dijk 600 6   6 A.Bos 576 6
7 D.Blokzijl 361 7   7 G.Jager 486 7
8 G.Drenth 251 8   8 D.Blokzijl 260 8
                 
  Wedstrijd No.9         Wedstrijd No.10    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 G.Dijk 3859 1   1 J.Steenhuis 9679 1
2 J  Smit 3001 2   2 J  Smit 4077 2
3 A.Bos 2283 3   3 G.Dijk 1583 3
4 G.Drenth 2223 4   4 J.Draatjer 1390 4
5 E.Jans 1793 5   5 E.Jans 1100 5
6 G.Jager 1566 6   6 K.Slagter 770 6
7 J.Draatjer 1503 7   7 G.Jager 201 7
8 J.Steenhuis 1380 8   8 G.Drenth 50 8
9 D.Blokzijl 477 8   9 D.Blokzijl 47 8
          10 A.Bos 0 10
                 
  Wedstrijd No.11         Wedstrijd No.12    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 J  Smit 3103 1   1 J.Steenhuis 3077 1
2 J.Steenhuis 2021 2   2 J Smit 1101 2
3 G Drenth 1931 3   3 K Slagter 883 3
4 J  Draatjer 1704 4   4 D Blokzijl 852 4
5 G.Jager 1254 5   5 J Draatjer 803 5
6 E  Jans 983 6   6 G Drenth 581 6
7 K  Slagter 978 7   7 A Bos 443 7
8 D Blokzijl 221 8   8 E Jans 267 8
                 
  Wedstrijd No.13         Wedstrijd No.14    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 J Draatjer 1893 1   1 G.Jager 4404 1
2 J Smit 1867 2   2 J Draatjer 3094 2
3 J.Steenhuis 1492 3   3 J.Steenhuis 2278 3
4 K Slagter 1486 4   4 D Blokzijl 1803 4
5 G Drenth 1358 5   5 K Slagter 1370 5
6 D Blokzijl 970 6   6 E Jans 1329 6
7 A Bos 962 7   7 G Dijk 1057 7
8 E Jans 905 8   8 J Smit 704 8
9 G.Jager 456 8   9 A Bos 589 8
                 
  Wedstrijd No.15         Wedstrijd No.16    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 J.Steenhuis 4000 1   1 J Smit 2362 1
2 J Draatjer 2383 2   2 G.Jager 1607 2
3 G.Dijk 1785 3   3 G Drenth 1332 3
4 K Slagter 1707 4   4 D Blokzijl 1239 4
5 G.Jager 1191 5   5 J Draatjer 1214 5
6 D Blokzijl 1009 6   6 E Jans 374 6
7 G Drenth 531 7   7 G.Dijk 201 7
8 A Bos 339 8          
                 
                 
  Wedstrijd No.17         Wedstrijd No.18    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 J .Smit 5225 1   1 J .Smit 5850 1
2 E .Jans 2224 2   2 G .Dijk 3764 2
3 G.Jager 1368 3   3 E .Jans 2302 3
4 J .Draatjer 1349 4   4 K .Slagter 1710 4
5 K .Slagter 1220 5   5 G.Jager 1524 5
6 J.Teelken 1210 6   6 J .Draatjer 1162 6
7 A . Bos 975 7   7 J.Steenhuis 1076 7
8 G .Dijk 383 8   8 D .Blokzijl 595 8
9 D .Blokzijl 144 8   9 G .Drenth 539 8
10 G .Drenth 144 8   10 J.Teelken 387 8

 

 

2014 28-apr 5-mei 12-mei 19-mei 26-mei 2-jun 9-jun 23-jun 30-jun 7-jul 14-jul 21-jul 28-jul 4-aug 11-aug 18-aug 25-aug 1-sep 8-sep        
Eindstand aantal Totaal Totaal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19        
Nr: Naam: wedstr Pnt Gew Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Gew Pnt Naam: wedstr Pnt Gew
1 Jans.Smit 16 29 39412 3000 1 130 6 1200 5 2239 3 2557 2 1396 4   12 1600 2 3001 2 4077 2 3103 1 1101 2 1867 2 704 8   12 2362 1 5225 1 5850 1     Jans.Smit 16 29 39412
2 Johannes.Draatjer 18 47 26882 1230 7 1066 1 1400 4 2695 2 172 8 1041 6 1462 3 1321 4 1503 7 1390 4 1704 4 803 5 1893 1 3094 2 2383 2 1214 5 1349 4 1162 6     Johannes.Draatjer 18 47 26882
3 Geert.Dijk 15 52 26507 2900 2 50 7 2481 1 4507 1 632 5 1478 2 600 6 1227 5 3859 1 1583 3   12   12   12 1057 7 1785 3 201 7 383 8 3764 2     Geert.Dijk 15 52 26507
4 J.Steenhuis 13 55 32206   12   12 1110 6   12 695 4 1446 3 2399 1 1553 3 1380 8 9679 1 2021 2 3077 1 1492 3 2278 3 4000 1   12   12 1076 7     J.Steenhuis 13 55 32206
5 Geert.Drenth 17 64 17843 1310 6 710 3 1733 2 254 8 2566 1 673 7 251 8 1657 1 2223 4 50 8 1931 3 581 6 1358 5   12 531 7 1332 3 144 8 539 8     Geert.Drenth 17 64 17843
6 Klaas.Slagter 15 69 15928 1930 4 220 5 1612 3 418 7 301 8 427 8 896 4   12   12 770 6 978 7 883 3 1486 4 1370 5 1707 4   12 1220 5 1710 4     Klaas.Slagter 15 69 15928
7 Geert Jager 15 71 18715 860 8   12   12 1374 5 311 7 566 8 1547 2 486 7 1566 6 201 7 1254 5   12 456 8 4404 1 1191 5 1607 2 1368 3 1524 5     Geert Jager 15 71 18715
8 Egbert.Jans 15 77 16833 2320 3 0 10 650 8 1085 6 850 3 651 8   12   12 1793 5 1100 5 983 6 267 8 905 8 1329 6   12 374 6 2224 2 2302 3     Egbert.Jans 15 77 16833
9 Dikkie.Blokzijl 18 86 12015 940 8 50 7 723 7 83 8 122 8 2119 1 361 7 260 8 477 8 47 8 221 8 852 4 970 6 1803 4 1009 6 1239 4 144 8 595 8     Dikkie.Blokzijl 18 86 12015
10 A.Bos 14 91 9696   12 339 4 163 8 1512 4 396 6 327 8 792 5 576 6 2283 3 0 10   12 443 7 962 7 589 8 339 8   12 975 7   12     A.Bos 14 91 9696
11 Jan Teelken 6 136 4158 1020 8 919 2   12 380 8 242 8   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12 1210 6 387 8     Jan Teelken 6 136 4158
12 Jan v Hoorn 2 154 2979 1810 5   12   12   12   12 1169 5   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12   12     Jan v Hoorn 2 154 2979

 

                                          uitslagen 2013

 

  Wedstrijd No.1         Wedstrijd No.2    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 G.Drenth 3050 1   1 J.Smit 1350 1
2 G.Dijk 2980 2   2 G.Drenth 900 2
3 J.Draatjer 1900 3   3 C Groen 650 3
4 K.Slagter 1020 4   4 J.Draatjer 250 4
5 J.Teelken 850 5   5 J.Teelken 50 5
6 J.Smit 850 5   6 A.Bos 50 5
7 A.Bos 850 5   7 D.Blokzijl 50 5
8 E.Jans 350 8   8 G.Dijk 0 10
9 D.Blokzijl 280 8   8 K.Slagter 0 10
          8 E.Jans 0 10
                 
  Wedstrijd No.3         Wedstrijd No.4    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 E.Jans 2300 1   1 G.Dijk 2950 1
2 D.Blokzijl 1700 2   2 J.Draatjer 2200 2
3 A.Bos 1250 3   3 G.Drenth 1350 3
4 J.v.Hoorn 1150 4   4 D.Blokzijl 880 4
5 G.Drenth 1000 5   5 K.Slagter 850 5
6 K.Slagter 850 6   6 J.Smit 550 6
7 J.Draatjer 750 7   7 E.Jans 520 7
8 J.Smit 250 8   8 H.Bos 50 8
9 J.Teelken 50 8          
                 
                 
  Wedstrijd No.5         Wedstrijd No.6    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 G.Drenth 1750 1   1 J  Smit 5000 1
2 J.Draatjer 720 2   2 G Drenth 2250 2
3 K.Slagter 600 3   3 J   Draatjer 1800 3
4 G.Dijk 500 4   4 G Dijk 1500 4
5 J.v.Hoorn 500 4   5 J  v Hoorn 1400 5
6 D.Blokzijl 400 6   6 K  Slagter 1050 6
7 H.Bos 60 7   7 E  Jans 550 7
8 J.Teelken 50 8   8 J Teelken 200 8
9         9 D  Blokzijl 60 8
          10 H  Bos 0 10
                 
                 
  Wedstrijd No.7         Wedstrijd No.8    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 J  Smit 8850 1   1 J.Draatjer 1450 1
2 G.Dijk 8350 2   2 J  Smit 850 2
3 J.Draatjer 1300 3   3 G.Drenth 850 2
4 K.Slagter 1300 3   4 G.Dijk 550 4
5 G.Drenth 300 5   5 E.Jans 500 5
6 D.Blokzijl 250 6   6 H.Bos 450 6
7 J.Teelken 50 7   7 D.Blokzijl 150 7
8         8 J.Teelken 0 10
9                
10                
                 
  Wedstrijd No.9         Wedstrijd No.10    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 J v Hoorn 3250 1   1 G Drenth 2650 1
2 J.Draatjer 1650 2   2 D Blokzijl 1350 2
3 G Dijk 1480 3   3 J.Draatjer 1250 3
4 H Bos 1450 4   4 E Jans 850 4
5 J Smit 1050 5   5 J Smit 450 5
6 E Jans 280 6   6 J.v.Hoorn 450 5
7 G Drenth 0 10   7 G Dijk 300 7
8 D Blokzijl 0 10   8 H Bos 50 8
                 
                 
                 
  Wedstrijd No.11         Wedstrijd No.12    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 J  Draatjer 3450 1   1 J Smit 2600 1
2 E  Jans 2280 2   2 K Slagter 1680 2
3 K  Slagter 1400 3   3 G Dijk 1180 3
4 G Dijk 810 4   4 J Draatjer 380 4
5 G Drenth 800 5   5 A Bos 380 4
6 J  v Hoorn 550 6   6 E Jans 250 6
7 J  Smit 500 7   7 D Blokzijl 220 7
8 H  Bos 300 8   8 G Drenth 200 8
9 J Teelken 180 8   9 J Teelken 160 8
10 D Blokzijl 100 8   10 H Bos 0 10
11 A Bos 100 8          
                 
  Wedstrijd No.13         Wedstrijd No.14    
No. Naam: Gew Pnt   No. Naam: Gew Pnt
1 J Smit 3800 1   1 J Smit 3850 1
2 J  Draatjer 3400 2   2 G Drenth 2050 2
3 G Drenth 1800 3   3 K Slagter 1200 3
4 D Blokzijl 1300 4   4 G Dijk 950 4
5 E Jans 1100 5   5 J  v Hoorn 650 5
6 K Slagter 920 6   6 D Blokzijl 600 6
7 A Bos 600 7   7 E Jans 480 7
8 H  Bos 450 8   8