Andere wedstrijden 2020

Diversen
28 maart 5 verenigingen Wedde
30 mei kamp. Gem.Westerwolde
27 juni District Stek
8 augustus koppel Wedde
29 augustus District A naar B
12 september Lichtweek Wedde
19 sept. 5 verenigingen Wedde
26 sept. V.Hoorn
 
55+ Sportvisserij Groningen Drenthe
Woensdag 24 juni
Woensdag 30 september