< >

Controleur

Henk Eibergen is BOA controleur bij HSF Gronningen - Drenthe.

Bij calamiteiten en stroperijen over vissen bel. Henk Eibergen, Tel. 06 27 34 05 09

Mailen mag ook h.eibergen@online.nl.

Geregeld komt hij bij het water langs om te controleren of je wel de goede vergunningen hebt. Zo niet, jammer dan een boete ( dus zorg dat je de vergunningen in orde hebt dan zit je altijd goed)

Henk is al jaren lid van onze vereniging. Als Henk nog tijd over heeft gaat hij met onze wedstrijden mee. Henk vist op witvis en gaat ook graag naar Denemarken om daar te vissen.

Hoe doet u op juiste wijze aangifte:

Om te zorgen dat opsporingsambtenaren een goed opsporingsonderzoek en / of controle kunnen in stellen in geval van visstroperij, is het van belang dat er goede en voldoende informatie wordt gegeven door de melder. Denk aan het volgende;

Naam en plaats water, tijdstip en datum, hoeveel personen (signalement), waarmee werd gevist, kentekens van auto en / of nummer boot

En vooral: Meld het zo snel mogelijk, dan kan er ook adequaat worden opgetreden.

In geval van stroperij kunnen alle gebruikte middelen in beslag worden genomen, dus naast de vis ook de boot, vangmiddelen en voertuig.


 

Hier een paar foto's tijdens zijn controle

 

 

< >