Topcompetitie 2017

Vissers die een team zoeken voor de topcompetitie 2017 of teams die een visser zoeken                                     

geef het aan mij door dan doe ik mijn best om dat te regelen

Dus dames, junioren of senioren geef je dan op bij mij

Deze twee dames  zoeken een team of twee dames hier bij dan is er ook een team

Naam Woonplaats
Ciska Pol Kerkenveld
Paula Petiet Ermelo

 

Meer informatie over de teams in de onderstaande link

http://www.sportvisserijnederland.nl/wedstrijden/nationaal/evezet-nationale-teamcompetitie/

De eerste team  is er voor personen die zich hadden aangemeld bij mij wie volgt

Frank Schulteis, Peter Meijers ,Andre Musch ,Jan Brouwer  en Hennie Potze

Zie je wel het werkt wel als  zich vissers aanmelden bij mij en dan er toch gezamenlijk uit komen om een team je krijgen

 
Wist u dat .....

·         De EVEZET Nationale Teamcompetitie en de EVEZET Nationale Teamcompetitie Dames + U20 niet meer op dezelfde weekenden worden gehouden? 

·         Dames en junioren onder 20 jaar hierdoor aan beide competities kunnen deelnemen? 

·         Senioren en Dames + U20 op deze manier bij elkaar kunnen helpen en coachen? 

·         Het aantal reserves bij de EVEZET Nationale Teamcompetitie is uitgebreid van één naar twee? 

·         Bij de EVEZET Nationale Teamcompetitie Dames + U20 ieder team zelfs vrij is om reserves in te zetten wanneer dit nodig is? 

·         Deelneemsters aan het Open NK Dames ook gerechtigd zijn om mee te vissen met het Open NK Junioren, mits geplaatst via de federatieve selectie (U15, U20 of U25)? 

·         Deze beide Open NK’s dus ook niet meer op dezelfde dag worden gevist? 

·         De EVEZET Nationale Topcompetitie Feeder in 2017 nog op individuele basis wordt gevist? 

·         Sportvisserij Nederland desondanks toch een team afvaardigt naar het eerste WK Feeder voor Korpsen? 

·         Sportvisserij Nederland wel voornemens is om in de toekomst een teamcompetitie voor het feedervissen te organiseren, maar dit voor 2017 te kort dag was? 

·         De EVEZET Nationale Topcompetitie Feeder is uitgebreid van vier naar zes wedstrijden (verdeeld over drie weekenden)? 

·         Het Sportvisserij Nederland Topsportgala een groot succes bleek en dit daarom in 2017 gecontinueerd wordt? 

·         De reglementen van alle Open Nationale Kampioenschappen zijn gewijzigd naar eenvoudige en laagdrempelige regelgeving op één vel papier? 

·         Voor een mooi deelnemersveld bij het Open NK Junioren het afvaardigingspercentage per federatieve selectie is opgehoogd naar 50%? 

·         De federaties voornemens zijn clinics voor Dames + U20 te organiseren, alsmede het Federatief Clubkampioenschap? 

·         Sportvisserij Nederland daarom ook in 2017 de Landelijke Finale Clubkampioenschap organiseert? 

·         Sportvisserij Nederland omwille van transparantie een vlog gaat maken van de loting voor nationale competities? 

·         Het Open NK Teams weer is ingevoerd voor korpsen die zich via de federatieve selectie kunnen plaatsen?

·         De internationale regelgeving omtrent het gebruik van voer en aas sterk is veranderd en dit dus ook z'n weerslag heeft op de nationale competities?

·         Het dus erg verstandig is om de reglementen goed door te lezen voor de wedstrijden van start gaan? 

·         Sportvisserij Nederland haar uiterste best gaat doen om van wedstrijdseizoen 2017 een succes te maken?