Bestuur District de Grensstreek

 

Functie Naam Vereniging Ver.nr
Voorzitter J.Steenhuis Westerwolde 129
Secretaris C.J .Groen Westerwolde 129
Jeugd P. v/d .Bemd Excelsior 144
Wedstrijden C.Klungel Westerlee 140
Water en visstandbeheer J.Steenhuis Westerwolde 129