Geschiedenis

Hengelsportvereniging  “Westerwolde “ te Veelerveen -Vlagtwedde  Opgericht  23 maart 1965.

 

 

Het jaartal is hier niet van bekend van de foto

 

 

 

FEDERATIE W E S T E R W O L D E

                                                                                                                                                           Aan de secretariaten van de deelnemende hengelsportverenigingen

                                                                                                                                                              Scheemda , 11 september 1984

L.S.

Op donderdag 6 september j .1, bereikte ons het bericht van de voorlichter van de Avebefabrieken, dat de fabriek in TerApe1kanaa1 WTM op woensdagmorgen 12 september zal beginnen                                                   met de vuilwaterlozingen op de oppervlakte wateren.

Dit heeft ongetwijfeld weer vissterfte tot- gevolg.

Afhankelijk van de stroomsnelheid van het water zal het verontreinigde afvalwater zich verplaatsen via wateren in het gebied van de bij de federatie aangesloten verenigingen richting Nieuw—Statenzij1.

Opdat U bestuur zich kan beraden op mogelijke acties doen wij U hier— van mededeling.

Het bestuur van de Federatie Westerwolde

 

 

 

 

 

Een stukje geschiedenis.

 

Het vuilwater probleem is niet van vandaag de dag, maar zo lang er aardappelmeelfabrieken bestaan hebben we te maken met vuil water. Ook in Veelerveen hadden we af en toe te maken met vuil water. We konden echter blijven vissen, omdat we hier een paar wijken hadden ,waar het water praktisch altijd schoon was. De landeigenaren langs de wijken hadden op verzoek van ons, bij de kamer van binnenvisserij gevraagd eigenaar van het visrecht te mogen uitgeven. Zij hadden ons gemachtigd namens hen de vergunningen uit te geven. De eigenaren waren Speelman, Freij en Trenning. De huur van de wijken was F 5,00 per jaar

Vlagtwedde zocht ook een mogelijkheid om te kunnen blijven vissen. Zij zochten over de grens en vonden viswater in Duitsland. Er werd veel tamtam gemaakt. De lendenlijst werd steeds langer en de contributie gelden stroomden binnen. Doch even voor het begin van het seizoen werd het contract door de Duitsers geannuleerd en zat men in Vlagtwedde zonder viswater. Op een zekere dag kwam ik bij de fabriek Geert Katuin  tegen . Natuurlijk werd er gepraat over het vissen. Van Geert kwam het volgende voorstel: Wij hebben geld maar geen goed  viswater. Jullie hebben goed viswater maar geen geld. Als we nu eens konden fuseren, dan hadden we club met geld en goed viswater. We spraken af het bij de besturen in bespreking te beregen.

Ten huize van Tuin  kwamen de besturen bijeen. Van Veelerveen; Tuin, Vos en Rozema. Van Vlagtwedde; Rakels, Schober en Dekker. Afgesproken werd dat er een reglement zou worden gemaakt, dat in een gezamenlijke vergadering  zou worden besproken.

De vergadering werd gehouden in café Snippe . In het bestuur hadden 3 leden uit Veelerveen en 3 uit Vlagtwedde zitting, De voorzitter zou de even jaren uit Vlagtwedde en de oneven jaren uit Veelerveen moeten komen. Bij het samengaan werd gedacht aan een sterke club, dit is niet helemaal uitgekomen. Veel Veelerveensters zijn in de loop der jaren afgevallen, jonge leden aanwas is er nauwelijks. Als wedstrijdsport is de belangstelling niet zo groot meer, recreatief  staat het echter wel in de belangstelling. Hsv Westerwolde is opgericht  op 23  maart 1965.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Erelid H .Rozema

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Veelerveen 1992

  48 kinderen waren er toen aanwezig en 4 of 5 vrijwilligers

 

In 1992 kwam er en clubblad uit van onze vereniging.

Hier stukjes uit de clubbladen  van 1992 tot de laatste in 2005

Sponsoren van het clubblad waren De Marke( Piet Moorman) , BP Hidding, Speciaalzaak van Hoorn, Houthandel Westerwolde Klaas Okken en Sluiter verzekeringen uit Wedde

Bestuur was J.H. Steenhuis, Sec. C J Groen Pen. A Bos Leden W. Hagedoorn, D. Huls, E. Huisinga en J.Smit  Het lidmaatschap was F 30,00 per jaar

 

1991

Een keer per jaar ging men ver weg om te vissen.

Het jaarlijkse uitstapje ( 29 juni 1991 )met Wedde in de bus  Dit jaar ging de reis naar Workum. Klasse, als je zo op reis gaat, mooi weer, mooie bus en een goede chauffeur. In de bus was koffie, metworst, frisdrank en zelfs bier te koop. Zelfs hoge nood was geen probleem, want in de bus was een toilet aanwezig Het vertrek was om 3.30 uur en de terugkomst 15.45 uur De algemeen kampioen werd Jan Steenhuis met 14.910 gram

 

Ook had J.v.Hoorn had ieder jaar een viswedstrijd

Op 28 september, werd voor de 10e maal deze wedstrijd gehouden,

De opkomst was dit jaar zeer goed. Ondanks de zeer slechte weerverwachting die men ons in het vooruitzicht stelde, namelijk storm en veel regen, hadden zich 78

deelnemers voor deze wedstrijd opgegeven Bij het vertrek s’ morgens om 4.00 uur bleken er77 vissers aanwezig te zijn.

Met een volle autobus voorop en de overige auto’ s er achteraan ging het in optocht naar de Noordoostpolder. De eerste uitstapplaats was Marknesse, Vervolgens werd er zowel voor als achter Emmeloord gestopt. Als eindhalte was Tollebeek uitgekozen

De weergoden waren deze dag met ons. Het bleef namelijk droog en in de loop van morgen kwam de zon er bij. Ook de wind hield zich in, zodat er best te vissen was. Op enkele uitzondering na waren de vangsten ook goed. Vooral in Marknesse bleek de vis goed te bijten. De algemeen kampioen wist hier namelijk meer dan 25000 gram bij elkaar te vangen. Dit was dan ook een dag die zeker als geslaagd kan worden beschouwd.

Bij iedere 50 gram kreeg je een punt en vooriedere vis ook een

Algemeen. Kampioen J.v.Essen  25150 gram en 550 punten

Gewicht Kampioen H.Bolhuis  16650 Gram en 381 punten

Aantal kampioen H.Kruizinga jr. met 110 vissen

 

1992

 

1 Juli viswedstrijd op vaste plaatsen

Dit was voor de meeste van de 25 deelnemende  vissers een nieuwe ervaring en de eerste keer dat zoiets door de Hsv Westerwolde voor haar leden werd georganiseerd In de Marke kwamen de deelnemers bij elkaar, waarna er werd geloot voor de plaatsnummers. Vervolgens toog men naar het Mussel A Kanaal. Hier was over 3 vakken het parcours uitgezet. Nadat iedere visser zijn  plaats had opgezocht, werden de hengels opgetuigd.. Hierna werd het beginsignaal gegeven en kon het voren en vissen beginnen, zonder dat men mocht verkassen. Bij deze manier van vissen telt alle maatse vis, alsmede die vis waarvoor geen wettelijke minimum maten gelden mee. Dus ook blankvoorn, blei, brasem en pos, kleiner dan 15 cm. tellen mee Winnaar is degene die het hoogste gewicht heeft. Gevangen in een van de 3 vakken 2e wordt degene die hoogste gewicht in een van de andere 2 vakken heeft. 3e is de visser die in het overgebleven vak het hoogste gewicht heeft. Zo gaat het ook met de nr 4 t/m 6 enz. Op deze manier worden de prijzen over de vakken verdeeld, omdat ieder water nu eenmaal goede en slechte plaatsen heeft. Na de ongeveer 3 uur vissen klonk het eindsignaal en konden de leefnetten worden geledigd, waarna de vangsten door de weegploegen werden gewogen. De wisselbeker ging dit jaar naar C.J.Groen , deze wist in het middelste vak een gewicht van 2100 gram bij elkaar te vangen. Voor alle deelnemers was er een vleesprijs, terwijl door radio en tv zaak K.Hagedoon voor de 3 vakwinnaars een extra prijs beschikbaar werd gesteld. Gezien de reacties van de meeste deelnemers een wedstrijd die in 1993 zeker weer zal worden gevist, met mogelijk nog meer deelnemers.

4 juli 1992 was ons uitstapje naar Irnsum

Een aantal jaren geleden besloten de HSV Wede en Hsv Westerwolde, om gezamenlijk een dag met de bus weg te gaan en hier een competitie wedstrijd aan te koppelen. Op deze manier kreeg men genoeg mensen mee om de bus te vullen en de kosten te drukke. Dit is uitgegroeid tot een jaarlijkse terugkerend evenement, waarbij de besturen van beide visverenigingen om de beurt beslissen welke visplaats worden aangedaan. Ook in 1992 gingen we weer samen op reis. Wedde zocht dit jaar de visplaatsen uit Hsv Westerwolde stapte in Irnsum uit en Hsv Wedde had Grouw als bestemming. Zowel de bus als de verzorging onderweg waren ook nu weer grandioos.

De vangsten waren eveneens goed, hoewel er altijd uitschieters naar boven en benden zijn. Dat was ook dit jaar het geval . C.J.Groen stak met zijn vangst van 61 vissen en een gewicht van 39.070 gram, met kop en schouders boven de andere vissers uit. Deze goede vangst zette het klassement op zij kop en bracht Groen ruimschoots aan de leiding in de zomercompetitie.

 

26 september 1992 , 11e viswedstrijd J.v.Hoorn

Dit jaar ging de reis naar de provincie Friesland. De 61 deelnemers hadden de keus uit 3 uitstapplaatsen. Op de vrijdag vooraf gaand aan deze wedstrijd werden de uitstapplaatsen te 16.00 uur bekend gemaakt, zodat iedereen nog een poosje over de plaats van hun keuze kon nadenken en eventueel informatie kon inwinnen over de beste stekken. Eindelijk was het zo ver, de 61 deelnemers,  waren in de Marke bij elkaar gekomen en nadat alle visgerei was ingeladen was het omstreeks 04.00 uur tijd o te vertrekken. De bus met een aantal personenauto’s er achter aan ging het richting viswater. Als eerste werd er gestopt bij Heerenveen, waarna het verder ging naar Vierhuis en Echtenerbrug. Deze laatste 2 plaatsen bleken bij de meeste vissers favoriet. Hier stapten namelijk de meeste vissers uit. Na de visdag ging het weer richting Vlagtwedde, waarna het wegen en tellen van de vis kon beginnen. Hierbij bleek dat in Heerenveen het beste was gevangen. Hier hadden zowel de algemeen als gewicht kampioen gevist. Ook in Vierhuis was redelijk vis gevangen. In Echtenerbrug was het echter bar slecht. Op deze plaats kon men slecht met grootste moeite een visje vangen. Enkele vissers hadden ter plaatse gehoord dat in de voorafgaande week alle maatse blei en brasem met netten waren gevangen.

( i.v.m het viswater beheersplan van de Federatie Friesland is dit best mogelijk)

Zowel bij de organisatie als bij de vissers was hier echter niets van bekend, anders was dit water vast niet uitgekozen. Mede dankzij het mooie weer en de redelijke vangsten voor de meeste vissers toch wel een geslaagde dag,

Algemeen kampioen J.H.Steenhuis 367 punten

Gewicht kampioen M.v.d.Zwaag 11650 gram

Aantal kampioen L. Hakkenes 1112 vissen

 

1993

Jeugdnieuws

10 Mei.  Voor het 4e jaar werd er voor de jeugd een viswedstrijd georganiseerd bij het Metbroekbos. Maar liefst 23 kinderen kwamen hier op af. Na 1 ½ uur werd het eindsignaal gegeven en kon berekend worden welke vissers de meeste vis hadden gevangen. In de tussentijd werden de vissertjes door speciaalzaak v Hoorn voorzien van drinken. Hierna kon worden overgegaan tot de prijsuitreiking. Mede door een donatie van speciaalzaak v Hoorn was het mogelijk om alle deelnemers een waardebon in de waarde van F 5.- tot F 15,- uit te reiken, te besteden bij deze zaak. Voor de 3 beste vissertjes was er tevens eremetaal in de vorm van een stander. Deze waren beschikbaar gesteld door Kraima mode.

1e Bianca Steenhuis 126 cm 2e Rob Smit 40 cm en 3e Arnold Rops 32 cm

29 Mei Op de nationale henghelsportdag werd door rayon Westerwolde een viswedstrijd voor jeugd t/m 14 jaar georganiseerd. 50 vissertjes hadden zich hiervoor opgegeven en visten in het Ruiten A Kanaal nabij Sellingen. Slechts enkele vissertjes uit Vlagtwedde namen hieraan deel. Bianca Steenhuis wist ook hier haar visje te vangen. Zij werd met 115 cm 1e in de leeftijdsgroep van 10 – 11 jaar. Dankzij medewerking van een zestal hengelsportzaken in het rayon werd deze dag mogelijk.

11 Juni. Selectie wedstrijd voor de jeugd t/m 17 jaar. Deze werd vervist in het Stads Ter Apelkanaal. Hieraan werd door 4 vissertjes van de Hsv Westerwolde meegedaan.

Christa Groen en Bianca Steenhuis wisten hier een goed resultaat neer te zetten. Christa werd namelijk 1e in de groep 8 t/m 9 jaar, terwijl Bianca 2e werd in de groep 10 t/m 13 jaar.

26 Juni Provinciale kampioenschappen, Winschoterdiep Zuidbroek> Helaas kon Christa Groen hier niet aan deelnemen. Bianca Steenhuis werd hier 5er in haar leeftijdsgroep.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 Juli de uitgaansdag

Onze jaarlijkse viswedstrijd, waarbij we samen met de HSV Wedde met de bus naar een verder gelegen viswater gaan, bracht ons dit jaar naar Lelystad. Volgens insiders een schitterend viswater met kans op mooie vangsten. Vol goede moed stapten de vissers van de Hsv Westerwolde dan ook op de eerste uitstapplaats uit de bus. Nadat de hengels, tassen en viskoffers uit de bus waren gehaald werd het vertreksein gegeven en kon ieder een plaatsje opzoeken . Al snel bleek dat de vis niet te ver naar het midden gezocht moest worden. Met de winkelpickers kreeg men haast geen beet, terwijl de mensen die kort in de kant zochten direct begonnen te vangen. De vangst bestond hoofdzakelijk uit brasem van zo’n 400 a 500 gram bleien en een enkele voorn. Na afloop bleek dat er door de meeste vissers zeer goed was gevangen. Gezien de vangsten, de omgeving waarin werd gevist en het mooie weer een dag om niet te vergeten.

Met 20 man in totaal 221.550 gram gevangen en 746 vissen. Winnaar werd met grote voorsprong Chris Groen met 267.550 gram en 67 vissen

25 september J.v.Hoorn viswedstrijd

Voor de 12e maal werd deze viswedstrijd georganiseerd. De deelnemers konden op 24 september vanaf 16.00 uur informeren om te horen welke uitstapplaatsen waren uitgezocht. Dit jaar waren Marnesse, Emmeloord en Tollebeek de plaatsen waar de bus stopte. S’ morgensom 04.00 was het vertrek  kwamen de 61 deelnemers bij partycentrum Rendering bij elkaar om te vertrekken naar de Noordoost Polder. De eerste uitstapplaats Marknesse bleek de favoriet. Hier stapte de helft van de vissers uit, om hun geluk te beproeven. Achteraf bleek dit gezien de vangsten op de plaats voor de meeste vissers een goede keus. Het weer liet deze dag wel te wensen over. De hele dag regende het en stond er een stevige wind, zodat het op diverse plaatsen zeker geen pretje was om aan de water te zitten. Om 14.00 uur moest iedereen weer op de uitstapplaats aanwezig zijn, waarna het terug richting Vlagtwedde ging. Nadat de weeg en telploeg haar werk had gedaan, weerden de resultaten door de secretaris in de computer ingevoerd. Mede hierdoor was de eindstand na enkele minuten bekend en kon er spoedig met de prijsuitreiking begonnen worden.

Algemeen kampioen R.Principaal met 316 punten

Gewicht kampioen S.Plat 11.300 gram

Aantal kampioen W.Hagedoorn met 110 vissen

 

1994

Jeugdnieuws

Stond in het landelijke visblad Juni 1994

 

Voor het 5e achtereenvolgende jaar werd er voor de jeugd tot 15 jaar een viscompetitie georganiseerd. Deze werd over 3 avonden vervist, waarvan de 2 beste meetelden voor het eindresultaat. 29 kinderen tussen 7 en 14 jaar deden er mee. Gezien het leeftijdsverschil werd er in twee leeftijdsgroepen gevist. Uitslag jeugd tot 11 jaar: 1e Andrea Groen 7 jaar 170,5 cm,  2e Rik te Velde 9 jaar 144 cm, 3e Leoni Steenhuis 10 jaar 109,5 cm Jeugd 11 tot 15 jaar 1e Bianca Steenhuis 12 jaar 75 cm, 2e Erik Teelken 13 jaar 54 cm, 3e Edwin Boer 12 jaar 49 cm. Vanuit iedere groep plaatsten 2 vissers zich voor de selectiewedstrijd van het Rayon Westerwolde. Sponsors van deze jeugdwedstrijden waren Kraima mode, v.Hoorn Hengelsport, supermarkt Frikken en partycentrum Rendering.

10 Juni Selectiewedstrijden jeugd, Rayon Westerwolde. Deze wedstrijd voor de jeugd van 8 tot 18 jaar werd vervist in het Mussel a Kanaal te Veele. Leoni Steenhuis werd 2e in haar leeftijdsgroep en plaatste zich voor de Provinciale kampioenschappen jeugdvissen te Groningen, welke op 25 juni in het boterdiep werden gehouden. Met een vangst van 8 vissen en een gewicht van 690gram , werd zij 7e in haar leeftijdsgroep.

 

13 e  J.v.Hoorn viswedstrijd

24 september was het weer zo ver en wed de jaarlijkse viswedstrijd van speciaalzaak J.v.Hoorn gehouden. Dit jaar ging de reis naar Lelystad er waren 4 uitstapplaatsen, zodat de vissers ruimte genoeg hadden. 52 deelnemers hadden zich ingeschreven, zodat de bus redelijk gevuld was. De 2e uitstapplaats bleek , gezien het aantal vissen  dat hier uitstapte veruit favoriet. Blijkbaar was deze plaats ook bij de vis favoriet. Hier werd namelijk veruit de meeste vis gevangen. Zowel de algemeen, gewicht als aantal kampioen waren hier uitgestapt. Zowel het weer als de vangsten waren deze dag goed, zodat zeker van een geslaagde visdag kan worden gesproken. Nadat de weegploeg haar werk had gedaan, werden de aantallen en de gewichten door de secretaris in de computer gedaan, waarna met een druk op de knop de eindstand bekend was. Zo zie je dat ook bij het vissen de computer haar intrede heeft gemaakt.

Algemeen kampioen  J.H.Steenhuis met 486 punten

Gewicht kampioen S Glazenborg met 15.250 gram

Aantal kampioen E Huisinga met 83 vissen

Met de 52 vissers zij er 1059 vissen gevangen

Met een gezamenlijke gewicht van 296.500 gram

1995 Jubileumjaar

 

In 1995 was het 30 jaar geleden dat de h.c. Veelerveen en de h .c . Vlagtwedde fuseerden, waarna de H.S . V. Westerwolde werd opgericht Om dit niet geheel ongemerkt voorbij te laten gaan stak het bestuur eind 1994 de koppen bij elkaar. Besloten werd om op 26 april een hengelsportbeurs te organiseren en op 6 mei een jubileumwedstrijd te houden. Vooral de beurs slokte veel energie en vrije tijd op. Nadat de taken waren verdeeld kon met de uitvoering begonnen worden. Als eerste werd partycentrum Rendering besproken en werd contact opgenomen met v. Hoorn hengelsport, voor medewerking aan de beurs. Hierna werden contacten gelegd met bedrijven en verenigingen om op de beurs te komen. Vervolgens werd bekendheid aan de beurs gegeven. Hengel sportbladen, lokale kranten, radio Westerwolde en radio Noord werden in kennis gesteld om hier aandacht aan te schenken. Tijdens de voorbereidingen kwamen er meerdere plannen. Zo werd besloten om in de maand april een expositie over de hengelsport te verzorgen in de bibliotheek te Vlagtwedde en tijdens de beurs een verkoping van 2e hands hengelsportartikelen te houden. Tevens wilden wij als H.S. V. Westerwolde een eigen stand op de beurs. Ook hiervoor ideeën genoeg, zoals maden raden, viskwis voor de jeugd en aquaria met diverse vissen. Voor het vangen van de diverse soorten vissen werd contact opgenomen met de plaatselijke beroepsvisser, de hr.Stut voet uit Stadskanaal Deze verleende alle medewerking en verzorgde met zijn boot en apparatuur zelfs een stand. De beurs was een succes, alle gemaakte plannen werden uitgevoerd. Ook financieel sprong onze vereniging er goed uit. Gezien de tijd en moeite die alle vrijwilligers hier in hebben gestopt is het niet haalbaar om er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Mogelijk in 2000 weer ???? IEDEREEN DIE HEEFT MEEGEWERKT OM DE BEURS EN ALLES ER OMHEEN TE REALISEREN HARTELIJK BEDANKT ! !

                                                                                                                                                                                                            De voorzitter

JEUGDVISSEN

Dit jaar werd voor de 6e keer een jeugdvis competitie gehouden. Deze wedstrijden worden tevens gebruikt voor een selectie om deel te mogen nemen aan de jeugd rayon kampioenschappen .De wedstrijden waren voor kinderen tot 15 jaar . Er deden in totaal 29 jongens en meisjes aan mee, verdeeld over 2 leeftijdsgroepen. Gevist werd in de Ruiten A, de Voedingsleiding en het Mussel A kanaal. Van de 3 avonden telden de 2 beste resultaten mee voor de einduitslag .Bijna alle kinderen wisten vis te vangen. De uitslag t/m. 10 jaar. 1. Rik te Velde 115,5 cm,2. Andre Boer 114,0 cm, 3. Arjan Bossen 100 cm 11 jaar en ouder. 1. Karin Bos 86 cm, 2. Jan Wilt79,5 cm, 3. Kim Rol 70 cm. De prijsuitreiking was in partycentrum Rendering. Voor alle kinderen was na afloop een waardebon beschikbaar. Tevens was er voor de eerste 3 eremetaal. Dit alles werd mogelijk gemaakt door steun van, Partycentrum Rendering, modezaak Kraima. speciaalzaak v. HOORN en supermarkt Frikken. Alle sponsors van en medewerkers aan het jeugdvissen.

Namens de jeugdvissers HARTELIJKE DANK.

Het verdere verloop jeugdvissen

Het Rayon kampioenschap werd vervist in 3 leeftijdsklassen. Hiervoor hadden zich geplaatst tot 10 jaar. Rik te Velde en Andre Boer.10 t/m 13 jaar Leoni Steenhuis en Harjan Bossen . 14 t/m17 jaar: Jan Wilts en Fredy Teuben.

Deze wedstrijd werd vervist in Ter Apel . Van de 2 oudste groepen, plaatsten de eerste 2 zich voor de. Provinciale kampioenschappen . Van onze vereniging plaatste Leoni Steenhuis zich door in haar groep 1e te worden.

PGF KAMPIOENSCHAP

Provinciaal Groninger kampioenschappen te Meedhuizen. Hier werd de concurrentie groter en was de vis zo goed als afwezig. Via veel geluk werd Leoni  Steenhuis hier 5e. Dit hield in dat zij met de Nederlandse kampioenschappen jeugd mee mocht vissen

Nederlandse Kampioenschappen

Deze werden gehouden in het Noord Willemskanaal te Vries. In totaal deden hier 98 kinderen uit heel Nederland aan mee. Hier was geen enkele hulp toegestaan en moesten de kinderen alles helemaal alleen doen. Dit resulteerde bij Leoni in het verspelen van een enorme brasem, welke niet goed in het schepnet paste Leoni wist hier met een vangst van 3 visjes en een gewicht van 134 gram, als 46e te eindigen. Toch een onvergetelijke ervaring voor deze 11 jarige vrouwelijke visser uit Westerwolode.

23 September 14e J.v.Hoorn viswedstrijd

Omgeving Dronten stond dit jaar op het programma van de jaarlijkse v.Hoorn viswedstrijd. Er waren 3 uitstapplaatsen waar men kon vissen. Met de autobus op kop, vertrokken omstreeks de 46 deelnemers vol goede moed op weg naar het viswater. Via een toeristische route, die de meeste deelnemers verbaasde en veel te lang duurde., kwamen we in Dronten aan. Na de divers uitstapplaatsen aan te hebben gedaan was het vissen geblazen. Wat schetste echter onze verbazing toen bleek dat er in Dronten behalve een viswedstrijd ook een wielerwedstrijd werd gehouden. Hiervoor werden  diverse wegen afgesloten, waaronder een van onze uitstapplaatsen.. Na het vissen was het dus alles op de schouders en enkele kilometers lopen. Aangekomen bij de bus, waren sommige vissers vermoeider dan de wielrenners.

Algemeen kampioen M.v/d.Zwaag 690 punten

Gewicht kampioen Tjarkes 16.950 gram

Aantal kampioen G. Heidekamp met 63 vissen

1996

Voorwoord

Het vis jaar 1996 voorbij . Ook dit jaar weer voldoende activiteiten om een clubblad te vullen. De wintercompetitie viel in het ijs. Door de aanhoudende winter werd deze competitie niet vervist.

De zomercompetitie

Zoals gebruikelijk begon eind april. We gingen met 21 deelnemers naar De Bult. De vangsten waren echter niet overweldigend. Vermoedelijk dat de lange winter en lage watertemperaturen hier debet aan waren. In mei kwam de jeugd weer aan het water. Er werd op 3 avonden gevist. In totaal deden hier 27 kinderen aan mee. Hieruit blijkt wel dat de jeugd vissen nog steeds leuk vindt . Mede dankzij onze vaste sponsors een geslaagd evenement. In het begin van het jaar kwamen de eerste berichten dat het vissen met een levende aasvis per 1 januari 1997 mogelijk verboden zou. worden. Op de voorjaarsvergadering werd besloten om als vereniging en individueel naar de betrokken partij en een brief te sturen om ons misnoegen hierover kenbaar te maken. Dit heeft helaas niet geholpen. Er zijn echter alternatieven en zoals in enkele hengel sportbladen genoemd, mazen in deze wetgeving. De avondwedstrijden en de wedstrijd op vaste plaatsen waren een succes. Voor veel vissers die op zaterdag niet mee kunnen is dit een mogelijkheid om in clubverband mee te vissen  Er was dit jaar natuurlijk nog veel meer, zoals de federatie, rayon, J. v. Hoorn, vergaderingen en feestavond. Dit kan ik echter niet allemaal op dit blad kwijt. Lijkt het Ü ook iets om eens met ons mee te gaan, neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden. Hierbij ook nog een verzoek aan de leden. Heeft U ooit iets leuks of bijzonders meegemaakt of gehoord over de hengelsport, Iaat het mij dan weten. Langs deze weg wil ik de 2 jeugdleden die enkele clubwedstrijden mee zijn geweest hartelijk verwelkomen. Ik hoop dat ze het naar de zin hebben gehad en dat we ze vaker zien. Alle leden, zowel vrijetijd als wedstrijdvissers, voor 1997 een goede vangst gewenst. Tot aan de waterkant

                                                                                                                                                                                                        de voorzitter

Wedstrijdnieuws

Dit jaar proberen we zoveel mogelijk om water uit te zoeken waar we met de auto langs kunnen rijden. Hierbij krijgt U de mogelijkheid om de auto achter U neer te zetten. Wij komen bij U langs om de vis te tellen en wegen

Wetenwaardigheden.

Om de achterblijvers of laatkomers, niet in het ongewisse te laten waar wij heen gaan te vissen, wordt de visplaats van onze keuze, bij het vertrek, naast de voordeur van Café Trefpunt op een affiche bekend gemaakt.

 

2000

JAGER OF  PROOI

Als verwoed wedstrijdvisser vind ik het heerlijk om na een werkdag, in de avonduren nog even een hengeltje uit te gooien. Nee geen viskist, voer,vaste stok, matchhengels en feeders, deze blijven thuis. Twee werphengels van ongeveer 2.70 meter lengte, de molens gevuld met 25/00 en een viertal hengelsteunen gaan mee. In de tas gaan een aantal schuifloodjes, onderlijnen, voorzien van een haak nr. 6 of 8 en een aantal plastic roerstokjes, waarvan de gaten open zijn geknipt. Deze gaan dienen als waker. Ook een bak met rode kronkelaars gaat mee. Het is begin juni en er mag weer met wormen worden gevist. Na enkele koppen koffie met mijn ega te hebben gedronken is het 21.00 uur. Snel pak ik nog enkele oude lappen en een emmer met een deksel. Dan is het zover, ik ga palingvissen. Heerlijk ontspannen aan de waterkant, wachten op de zonsondergang en de eerste aanbeet. Op de fiets naar een brede sloot in de buurt, waarvan ik weet dat er de nodige palingen rondzwemmen. Het is nog licht als ik bij het water kom. De plek van mijn keuze is vlak naast een ondiepe zijsloot, die vol staat met waterplanten. In het weiland tegenover mij staan een tiental oude eiken. Als eerste plaats ik de hengelsteunen in de grond. Dan worden de hengels er opgelegd om te zien of de steunen op de juiste afstand van elkaar staan. Vervolgens een zeiltje onder en achter de hengels. Als alles naar mijn zit goed opgesteld staat, is het tijd om de wormen op de haak te zetten. De rechter hengel komt vlak voor de uitgang van de zijsloot. De linker hengel komt op enkele meters afstand, 25 a 30 centimeter uit de kant. Dan komen de plastic roerstokjes tevoorschijn. Deze worden tussen molen en startoog in de lijn gehangen. De beugel van de molen staat open. Nu nog enkele plukken gras en een beetje water in de emmer, dan zit ik klaar. Terwijl ik op het zeiltje achter de hengels zit, geniet ik van de natuur De schemer zet in, op diverse plaatsen in de sloot hoor ik de smakkende geluiden van zeelten. Er vliegt een reiger schreeuwend terug naar zijn nachtplaats. Dan heel voorzichtig komt er beweging in de waker van de linker hengel. Ik sta op scherp, schoksgewijs gaat het roerstokje op de lijn omhoog, tot bijna tegen de hengel. Ik pak hem van de lijn en sluit de molenbeugel. Als de lijn strak loopt, sla ik beheerst aan. Datgene dat aan het andere eind van de lijn de worm heeft gegrepen, komt eerst mee, om vervolgens weerstand te bieden Dan komt de eerste paling van het jaar binnen. Geen monster, maar toch zo'n 35 centimeter lengte. Een voldaan gevoel gaat door mij heen als ik de paling boven de emmer houd en de onderlijn vlak bij de bek doorknip. Terwijl ik een nieuwe onderlijn monteer komt er leven in de waker van de rechterhengel Deze heeft meer haast, zonder onderbreking gaat de waker de hoogte in en valt vervolgens van de lijn, op het moment dat de eerste lijn van de molen kinkt. Ook deze paling komt boven water en gaat in de emmer. Zo nu eerst beide hengels weer bedrijfsklaar maken. Het is nu bijna donker en beide hengels liggen weer klaar in de steunen. Vanuit de eikenbomen tegenover mij zie ik de schim van een uil wegvliegen. Ook deze jager gaat op jacht naar buit. Wat is het toch heerlijk aan het water, vooral als de paling zo loopt als vanavond het geval is. Ik heb vijf palingen in de emmer als er weer beweging in een der waker komt. Heel langzaam komt de waker enkel centimeters omhoog en blijft vervolgens doodstil hangen, dan weer enkele kleine schokjes. Als een jager die naar zijn prooi kijkt, zo hou ik de waker in de gaten. Dan plotseling gebeurt het, een zacht geruis en ik voel een paar klauwen op mijn hoofd. lk krimp in elkaar en mijn hart slaat een paar keer over. Ik zie de jager die het op mijn hoofd voorzien had met ferme vleugelslagen wegvliegen. Trillend over heel mijn lijf, met het hart bonkend in mijn keel, zit ik achter mijn hengels. Het lukt niet eens om een shagje te draaien, zo trillen mijn handen. Dit is zeker niet rustgeven en gezond. Na zo'n tien minuten ben ik weer bijgekomen. lk pak ik mijn spullen bij elkaar en fiets in het donker richting huis. Onderweg moet ik lachen, ik de jager op paling, prooi van een uil. Thuis zullen ze het nooit geloven.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          De palingvisser.

2005

FORELVISSEN De zomermaanden zijn voor de HSV Westerwolde de maanden om wedstrijden te organiseren. Of het nu gaat om zaterdag- of avondwedstrijden, het doet is om zo veel mogelijk witvis te vangen in één van de vete kanalen die onze regio rijk is. Zaterdag 28 augustus was daarop voor de verandering eens een uitzondering. Percentueel doen weinig leden van onze vereniging mee aan de wedstrijden. Om deze leden ook eens te bereiken werd een dagje forelvissen georganiseerd. Tegen een zeer sterk gereduceerd tarief kon men, nagenoeg volledig op kosten van de vereniging kennis maken met deze sterk in populariteit stijgende tak van de hengelsport Plaats van handeling waren de forellenvijvers van de Slegge in Ter Appelkanaal De Slegge ligt mooi verscholen in een bosrijke omgeving van Westerwolde. 19 leden hadden zich voor deze exclusieve dag aangemeld Drie forellenvijvers liggen er naast elkaar. De middelste van de 3 vijvers was voor ons gereserveerd. In deze vijver zwommen de middelgrote forellen rond. De forellen gedroegen zich zoals het behoort. Zo sprongen regelmatig tientallen centimeters uit het water om hun aanwezigheid kenbaar te maken. Dit waren nog niet eens onze forellen. Dit waren forellen die de voorgaande dagen niet gevangen waren. Onze forellen werden om 08.00 uur losgelaten. De beheerder van de Slegge leverde ze met behulp van een kruiwagen af bij de vijver. De vijver zat nu vol met behoorlijke regenboogforellen. Bedenk daarbij dat deze vis hier van nature niet eens voorkomt. Zelfs niet in Nederland. Sterker nog de forel hoort niet eens in Europa thuis. In de 19e eeuw werden de eerste bevruchte visseneitjes door de hengelsportpioniers van Amerika naar Europa gebracht. Zie hier het resultaat. Forel vissen in Ter Appelkanaal.

Enige tips van een terp!aatse vissende forelspecialist

Morgens vroeg een schuifloodje monteren. Inwerpen en vervolgens het aas langzaam en met onderbrekingen binnendraaien. Tegen de middag was het beter om de vis bovenin het water te belagen met behulp van een dobber. Kort onderlijntje maar weer langzaam binnendraaien." Actief vissen dus. Helaas brachten deze tips bij mij geen verbetering Een leuk avontuur die om 12.00 uur zijn einde vond. Prachtig om een keertje te doen. Of we er de forellenkoorts aan over hebben gehouden valt denk ik te betwijfelen. We hebben uiteindelijk niet denderend gevangen maar de meeste vissers hadden uiteindelijk we! 1 of 2 vissen. De regenboogforel oftewel de salmo gairdneri speelde even later nog eens een hoofdrol. Op het buffet met barbecue dat we vervolgens kregen aangeboden had hij een prominente plaats. Gerookt en wel.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Bestuur, bedankt voor deze mooie dag, Nanno Kamst.