Nieuws pagina

 

Gisteren hebben we van sportvisserij Groningen Drenthe bericht gekregen over de te houden wedstrijden in clubverband.

Wij kunnen toestemming krijgen om een onderling wedstrijdje te houden.

Voorwaarde is dat we een vergunning van de betreffende gemeente waarin het water ligt krijgen.

Daarnaast zullen we ons moeten houden aan corona regels en voorwaarden.

Dit alles is zo omslachtig dat we in ieder geval tot 1 september geen zaterdag competitie vissen.

Voor de maandagploeg bekijken we de mogelijkheden.

Maar dit zullen geen competitie wedstrijden zijn die we aanvragen en op de site plaatsen.

Jullie horen nader.

Groet

De voorzitter

Jan. Steenhuis

 

Hallo vissers, dit jaar is wat de wedstrijden betreft niet best.

Afgelopen week is duidelijk geworden dat we geen wedstrijd kunnen organiseren.

Max 30 personen. Het moet een verenigingsactiviteit zijn. (Dus geen wedstrijd)

Aanvragen moet je in de gemeente doen waar je het organiseert of buurgemeenten.

Daarnaast corona richtlijnen. Het bij elkaar komen in een cafť voor en na tijd is ook een probleem. 

Bovenstaande zijn onze overwegingen om tot 1 september geen districts wedstrijden te organiseren.

Jullie horen wel weer nader.

 

Beesterdiep en Zuidlaardervaartje 1 oktober 2018 t/m 31 maart 2019

 
 
 

Vanaf vandaag, 1 oktober 2018, gelden voor de wateren Beersterdiep en Zuidlaardervaartje weer aparte afspraken, net zoals vorig jaar in dezelfde periode.

In de winter trekken veel vissen vooral naar de havens en luwten toe. De vissers volgen dan op de voet.

Omdat met name de hengeldruk in het Beersterdiep en Zuidlaardervaartje behoorlijk toeneemt in deze periode, hebben we daarover aparte afspraken gemaakt met de aangesloten hengelsportverenigingen. 

In de periode 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019 gelden voor deze twee wateren de volgende specifieke regels:

Op de dinsdag en donderdag wordt geen toestemming verleend voor wedstrijden. Deze dagen zijn gereserveerd voor recreatieve vissers.

De maandag, woensdag en vrijdag zijn gereserveerd voor vooraf aangevraagde wedstrijden van aangesloten hengelsportverenigingen. 

In de weekenden is het als volgt geregeld:

In de even weekenden is de zaterdag gereserveerd voor recreatieve vissers en de zondag voor de vooraf aangevraagde wedstrijden.

 In de oneven weekenden is de zaterdag gereserveerd voor aangevraagde viswedstrijden en de zondag voor de recreatieve visser. 

Als er op de wedstrijddagen niet wordt gevist, dan mag de recreatievisser terecht. 

In het Beersterdiep geldt daarnaast dat de auto's geparkeerd dienen te worden op de parkeerplaats bij de jachthaven en men  mag beginnen/opbouwen vanaf 09.00 's ochtends en niet eerder.

Er mag gevist worden tot maximaal 16.30. Dit staat ook aangegeven op de borden ter plaatse.

Door deze afspraken te maken, zorgen we dat mensen die dat graag willen, in het Beersterdiep en Zuidlaardervaartje kunnen vissen.

Laten we er ons met z'n allen aan houden, zodat deze wateren ook in de toekomst bevisbaar blijven!

 

 

 

Donderdag 26 Juli 08.40 uur.

Gisteren de laatste hand gelegd aan de visplekken in de Voedingsleiding.

Doorgangen nog iets bijgesnoeid en riet afgevoerd. Firma Bakker heeft de afvoer gesponsord. In totaal 31 plekken gecreŽerd. Er kan weer gevist worden.

 

Vrijdag 20 Juli  15.15 uur

Update voor dinsdag. Voor de afvoer takken heb ik Jan Bakker kunnen regelen. Komt een container op Vledderweg te staan waar we het snoeiwerk in kunnen gooien.

Dit sponsort Jan Bakker. Het riet dat er met de kraan uit is gehaald gaat hij bekijken. Dan horen we wat daarvoor de mogelijkheden zijn.

 Er zijn al wat aanmeldingen voor dinsdag. Waaronder 1 aanhangwagen er kan nog wel 1 bij en als iemand die heeft grote takkenscharen.

 Als we het riet en de wortels ook direct kunnen afvoeren, zijn kruiwagens en grepen ook handig. Nader bericht volgt.

Vrijdag 20 Juli  13.00 uur.

Even update Voedingsleiding. Visplekken zijn klaar. Vanmorgen met gemeente overleg gehad betreffende snoeiwerk bossingel om de plekken toegankelijk te maken. 

We hebben hier toestemming voor. We moeten zelf aan de slag en ook de afvoer regelen.

Mijn plan is om komende dinsdag daar aan de slag te gaan. Nader bericht komt nog, maar graag wat extra hulp, een aanhangwagen en gereedschap zoals takkenscharen, zagen, en trimmer. Voorstel om 09.00 uur beginnen. Op wie kan ik rekenen? Denk dat het paar uurtjes werk is. 

Laat mij even weten of je kunt.

Jan Steenhuis 06-52552537

 

Zijn afgelopen week ook met sportvisserij Groningen Drenthe en gemeente bij vijver helovietenveld aan de Badweg geweest.

Bedoeling is om hier een zogenaamde Ed Stoop vijver te realiseren. 

Men staat niet afwijzend tegenover het plan. Wordt vervolgd.

Donderdag 19 Juli.  15.00 uur.

De werkzaamheden aan de Voedingsleiding zijn begonnen

Er worden 31 steken gemaakt                                                                              

 De eerste steken zijn klaar en er zijn ook al dames aan het vissen op de achtergrond  zijn ze nog bezig met de werkzaamheden  de voorste dame had na een uur al twee brasems gevangen

Geesje Hilverts Dekker 
Ging heel goed had 35 vissen waarvan 2 brasems